Eco-Building, projektování míchacích zařízení, realizace míchacích zařízení

Vítáme Vás na našich webových stránkách!

Spokojenost zákazníka je nadřízena každé činnosti ve společnosti. Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením QMS dle ČSN EN ISO 9001: 2009 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu. Firma vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky. Zaměstnání ve firmě je pro pracovníky prestižní záležitostí.

Našimi cíli v této oblasti je ekologizace všech činností, aktivní přístup k ochraně zdraví lidí a životního prostředí a trvalé zlepšování environmentálního chování naši firmy. Zasazujeme se o to, aby se tato problematika stala základním kamenem a nedílnou součástí veškerých úvah a činů, které naši každodenní činnost provázejí. Jednoduchou řídící strukturou firmy je zajištěno úzké a flexibilní propojení vedoucího managementu s odbornými specialisty.
 

Konstrukce, projekce a realizace

Pro průmyslové stavby a technologická zařízení staveb v oblasti ekologicky nezávadného zpracování energetických odpadů a druhotných surovin.

Zejména:

  • Míchací centra na výrobu zavlhlých směsí, granulátů i tekutých směsí - suspenzí.
  • Zařízení na dopravu, vážení a dávkování suchých i vlhkých sypkých materiálů. 
  • Zařízení na dopravu, vážení a dávkování tekutých směsí - suspenzí.

 

Vývoj a konstrukční návrhy technických prostředků pro oblast zpracování pevných průmyslových odpadů s následným využitím formou know-how.

Komplexní inženýrské služby související s výstavbou a vlastní realizací staveb.

Technologická řešení konkrétních způsobů likvidace a využití odpadů, zpracování technicko-ekonomických studií.